هاست ایران SSD

IR-DA-1GB


فضا 1 گیگ

پهنای باند (ماهیانه) 15 گیگ

1 وب سایت

قابلیت انتخاب نسخه PHP

آنتی شلر Cxs

هارد دیسک NVMe 4xSSD

تعداد ایمیل 1000 عدد روزانه

تعداد پارک دامین نامحدود

کنترل پنل Direct Admin

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه

IR-DA-2GB


فضا 2 گیگ

پهنای باند (ماهیانه) 25 گیگ

1 وب سایت

قابلیت انتخاب نسخه PHP

آنتی شلر Cxs

هارد دیسک NVMe 4xSSD

تعداد ایمیل 2000 عدد روزانه

تعداد پارک دامین نامحدود

کنترل پنل Direct Admin

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه

IR-DA-5GB


فضا 5 گیگ

پهنای باند (ماهیانه) 60 گیگ

1 وب سایت

قابلیت انتخاب نسخه PHP

آنتی شلر Cxs

هارد دیسک NVMe 4xSSD

تعداد ایمیل 5000 عدد روزانه

تعداد پارک دامین نامحدود

کنترل پنل Direct Admin

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه

IR-DA-10GB


فضا 10 گیگ

پهنای باند (ماهیانه) 100 گیگ

1 وب سایت

قابلیت انتخاب نسخه PHP

آنتی شلر Cxs

هارد دیسک NVMe 4xSSD

تعداد ایمیل 10000 عدد روزانه

تعداد پارک دامین نامحدود

کنترل پنل Direct Admin

بک آپ گیری روزانه ، هفتگی ، ماهانه